Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Únor 2024

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
1724

BOZP pro školy a školská zařízení; pracovnělékařské služby ve školství k 1.1.2023 (Uherské Hradiště)

27.2.2024 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
1824

Plánování, metodika a organizace práce - klíčová dovednost pedagoga

28.2.2024 Mgr. Oldřich Růžička Zlín Šablony OP JAK, 8h Přihláška
2024

Předčtenářská gramotnost a její rozvoj u dětí předškolního věku

29.2.2024 Mgr. Lenka Bínová Přerov volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška

Březen 2024

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
12023

Výchova k finanční gramotnosti (ZŠ)

1.3.2024 Mgr. Ing. Jana Buršová Zlín volná místa; šablony OP JAK, 8h Přihláška
3224

Překonávání bariér při vzdělávání dítěte / žáka s PAS (II.) (MŠ a 1. st. ZŠ)

1.3.2024 Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
2124

SO-RA-D — sociometrická ratingová metoda pro diagnostiku školních tříd a dalších skupin (ZŠ, SŠ)

4.3.2024 Mgr. Karolina Homolová Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
2224

Pohybové a psychomotorické hry (MŠ, ZŠ, SVČ)

4.3.2024 Mgr. Daniela Jonášová Uherské Hradiště volná místa; Šablony OP JAK, 5h Přihláška
2324

Kázeň a kázeňské problémy ve škole a jejich řešení (ZŠ, SŠ)

5.3.2024 Mgr. Karolina Homolová Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
3424

Výtvarná dílna - velikonoční a jarní inspirace (Uherské Hradiště)

6.3.2024 Bc. Veronika Němečková Uherské Hradiště volná místa; Šablony OP JAK, 4h Přihláška
2524

Jak vyplnit výkaz R44-99 a ostatní problematika spojená s podpůrnými opatřeními - webinář (ZŠ, SŠ)

6.3.2024 Ing. Petra Schwarzová on-line volná místa; Šablony OP JAK, 3h Přihláška
3524

Výtvarná dílna - velikonoční a jarní inspirace (Zlín)

7.3.2024 Mgr. Jana Podzemná Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 4h Přihláška
2624

Vyhledávání a péče o děti s možným rizikem selhávání v MŠ - webinář

7.3.2024 Mgr. Olga Teremová on-line volná místa; Šablony OP JAK, 4h Přihláška
2824

Číst se naučí každý

12.3.2024 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Přerov volná místa; Šablony OP JAK, změna časové dotace na 8h! Přihláška
2724

Rozumět dějinám (1. blok: Rok 1938 a Mnichov / 2. blok: Národní obrození) (ZŠ, SŠ)

12.3.2024 Mgr. Ivan Bauer Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
2924

BOZP pro školy a školská zařízení; pracovnělékařské služby ve školství k 1.1.2023 (Olomouc)

13.3.2024 Ing. Jan Romaněnko Olomouc volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
3024

Specifické poruchy učení v kostce

13.3.2024 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Olomouc volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
10723

Drogy a návykové látky ve škole (ZŠ, SŠ)

26.3.2024 plk. PhDr. Ondřej Moravčík Zlín volná místa; šablony OP JAK, 8h Přihláška

Duben 2024

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
3724

Agresivní žák ve třídě

11.4.2024 PhDr. David Čáp, Ph.D. Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
3824

Jak komunikovat s rodiči našich žáků (předmět, který jsme se neučili)

12.4.2024 PhDr. David Čáp, Ph.D. Uherské Hradiště volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
4824

Aktivní psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u pedagoga

18.4.2024 Mgr. Oldřich Růžička Přerov volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
4024

Veřejné zakázky ve školství - webinář (MŠ, ZŠ, SŠ)

23.4.2024 Ing. Petra Schwarzová on-line volná místa; Šablony OP JAK, 4h Přihláška
4124

Speaking Skills and Communication (Jak budovat schopnost komunikace) (ZŠ, SVČ)

23.4.2024 Mgr. Sylvie Doláková Kroměříž volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
4924

Poezie a pět smyslů (1. st. ZŠ)

24.4.2024 Mgr. Jarmila Sulovská Uherské Hradiště volná místa; Šablony OP JAK, 4h Přihláška
4224

Práce s portfoliem v mateřské škole

25.4.2024 Mgr. Alena Jabůrková Přerov volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
4324

Sociální sítě a šikana (ZŠ a ŠZ)

26.4.2024 plk. PhDr. Ondřej Moravčík Olomouc volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška

Květen 2024

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
4424

Asistent pedagoga - role v týmu, spolupráce s pedagogem (MŠ, ZŠ)

9.5.2024 Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
4524

Práce s třídním kolektivem - primární prevence a vedení (ZŠ, SŠ)

15.5.2024 Mgr. Iva Burešová Uherské Hradiště volná místa; Šablony OP JAK, 4h Přihláška
4624

Pedagogické intervence - její financování a vykazování - webinář (ZŠ, SŠ)

16.5.2024 Ing. Petra Schwarzová on-line volná místa; Šablony OP JAK, 2h Přihláška
5024

Diagnostika a rozvoj schopností dítě předškolního věku

16.5.2024 Mgr. Jiřina Bednářová Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
5224

Čeština s humorem (2. st. ZŠ, SŠ)

22.5.2024 Mgr. Jarmila Sulovská Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 6h Přihláška
5124

Metody vyučování čtení

22.5.2024 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 6h Přihláška
5324

SOS - první pomoc při obtížích žáků v 1. - 3. ročníku ZŠ

23.5.2024 doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
5424

Dvouleté dítě v MŠ

24.5.2024 Mgr. Martina Pernicová Uherské Hradiště volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška
5624

Příklady praktického využití digitálních technologií ve výuce angličtiny (ZŠ)

30.5.2024 Mgr. Lukáš Heřman Zlín volná místa; Šablony OP JAK, 8h Přihláška