Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Březen 2023

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
2123

Školní zralost a zápis do školy - PŘELOŽENO

27.3.2023 Mgr. Jiřina Bednářová Kroměříž PŘELOŽENO z důvodu nemoci lektorky na 21.4.2023; šablony OP JAK Přihláška
5723

Práce s portfoliem ve škole (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

28.3.2023 PaedDr. Iva Tomášková Zlín volná místa; šablony OP JAK Přihláška
2223

Plánování, metodika a organizace práce - klíčová dovednost pedagoga

29.3.2023 Mgr. Oldřich Růžička Zlín volná místa; šablony OP JAK Přihláška
2323

Jak komunikovat s rodiči našich žáků (Předmět, který jsme se neučili)

30.3.2023 PhDr. David Čáp, Ph.D. Přerov volná místa; šablony OP JAK Přihláška
2423

Řešení konfliktních situací ve třídě (Předmět, který jsme se neučili)

31.3.2023 PhDr. David Čáp, Ph.D. Uherské Hradiště šablony OP JAK Přihláška
3823

Nová informatika v příkladech (pro 1. stupeň ZŠ)

31.3.2023 Mgr. Karla Stránská Uherské Hradiště 1 volné místo - informujte se e-mailem; šablony OP JAK Obsazeno

Duben 2023

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
4023

3D tisk do škol a jeho využití

5.4.2023 Patrik Antoš
Mgr. Libor Daňhel
Ostrožská Lhota šablony OP JAK Přihláška
1223

Slovní úlohy a hlavolamy v hodinách matematiky (pro 1. a 2. stupeň ZŠ)

11.4.2023 Mgr. Lukáš Javorek Zlín šablony OP JAK Přihláška
2523

BOZP pro školy a školská zařízení

12.4.2023 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště šablony OP JAK Přihláška
1323

Inovativní metody ve výuce (pro ZŠ a SŠ)

12.4.2023 Mgr. Lukáš Javorek Zlín šablony OP JAK Přihláška
0523

Netradiční metody výuky ČJL na 1. stupni ZŠ

13.4.2023 Mgr. Jarmila Sulovská Uherské Hradiště šablony OP JAK Přihláška
2623

Pedagogické intervence - její financování a vykazování (v souvislosti se změnami od 1. 2. 2021) - webinář

13.4.2023 Ing. Petra Schwarzová on-line Přihláška
4123

Učení v pohybu - aktivizující výuková metoda (1. stupeň ZŠ, ŠD, SVČ, MŠ)

14.4.2023 Mgr. Daniela Jonášová Kroměříž šablony OP JAK Přihláška
3023

Jazyková výchova a její rozvoj u dětí předškolního věku

19.4.2023 Mgr. Lenka Bínová Zlín šablony OP JAK Přihláška
3223

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení

20.4.2023 Ing. Jan Romaněnko Olomouc šablony OP JAK Přihláška
3123

Sledování vývoje čtení a psaní u žáků na 1. stupni ZŠ

20.4.2023 Mgr. Jiřina Bednářová Olomouc šablony OP JAK Přihláška
2723

Výtvarné inspirace - Kurz základů grafických technik

21.4.2023 - 28.4.2023 Radmila Doskočilová Uherské Hradiště šablony OP JAK Přihláška
5423

Asistent pedagoga - role v týmu, spolupráce s pedagogem

24.4.2023 Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Kroměříž šablony OP JAK Přihláška
3323

Pomůcky pro rozvoj narušených komunikačních schopností u dětí předškolního věku (Logopedická prevence)

26.4.2023 Mgr. Helena Kolbábková Zlín šablony OP JAK Přihláška
3423

English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině?

27.4.2023 Mgr. Sylvie Doláková Zlín šablony OP jAK Přihláška
3523

Diagnostika třídních kolektivů (Práce s dotazníky B-3, B-4)

27.4.2023 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín šablony OP JAK Přihláška
3623

Rozumět dějinám (1. blok: Nenormální léta normalizace 1970-1989 / 2.blok: Osobnost J. A. Komenského)

28.4.2023 Mgr. Ivan Bauer Zlín šablony OP JAK Přihláška

Květen 2023

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
1523

Rozvoj talentu a rizika nepřiměřených nároků - webinář

2.5.2023 Mgr. Jiří Halda on-line šablony OP JAK Přihláška
4323

Alternativní zdroje financování ve školství včetně doplňkové činnosti - webinář

9.5.2023 Ing. Petra Schwarzová on-line Přihláška
4423

Sociální dovednosti dítěte předškolního věku - webinář

15.5.2023 Mgr. Lenka Bínová on-line šablony OP JAK Přihláška
4723

Práce s žáky-cizinci v ZŠ

22.5.2023 MAppLing. Monika Skořepová Zlín šablony OP JAK Přihláška
4923

Dyslexie a dysortografie prakticky

23.5.2023 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Olomouc šablony OP JAK Přihláška
4823

Angličtina v pohybu (1. stupeň ZŠ, MŠ, SVČ)

23.5.2023 MAppLing. Monika Skořepová Uherské Hradiště šablony OP JAK Přihláška
5023

Neukázněné dítě v předškolním věku

24.5.2023 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Přerov šablony OP JAK Přihláška
5123

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

30.5.2023 PaedDr. Zdeněk Martínek Kroměříž šablony OP JAK Přihláška

Červen 2023

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
5623

Překonávání bariér při vzdělávání dítěte / žáka s PAS (pro MŠ a ZŠ)

2.6.2023 Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Zlín šablony OP JAK Přihláška
5223

Veřejné zakázky ve školství - webinář

6.6.2023 Ing. Petra Schwarzová on-line Přihláška
5323

Neklidné dítě - problém zvaný ADHD a ADD (pro MŠ a ZŠ)

15.6.2023 Mgr. Lenka Bínová Olomouc šablony OP JAK Přihláška