Závazná přihláška

Přidat dalšího účastníka

Údaje o příspěvkové organizaci

Načíst údaje z databáze pomocí IČ
Údaje o právnické osobě se načítají z veřejně dostupného
rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti.
PLÁTCEM JE ORGANIZACE
Variabilní symbol = IČ organizace, Specifický symbol = číslo akce