Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Září 2018

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
7718

Kurz anglického jazyka pro pokročilé

24.9.2018 Mgr. Emilie Řezníčková Uherské Hradiště Šablony - Cizí jazyk, 60h Přihláška
7818

Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ

25.9.2018 PaedDr. Hana Mühlhauserová Uherské Hradiště přeloženo na žádost lektorky; nový termín upřesníme
8418

Jak se do našich škol dostal Mount Everest?

27.9.2018 PhDr. Mgr. Marek Herman Zlín Obsazeno

Říjen 2018

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
8518

Co nepokazit ve výchově (Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 - 7 let)

1.10.2018 PhDr. Lidmila Pekařová Uherské Hradiště ZMĚNA MÍSTA! Přihláška
5118

Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku

2.10.2018 Mgr. Jiřina Bednářová Kyjov Obsazeno - dalším zájemcům nabízíme opakování 3.12.2018 v UH. Obsazeno
8818

Aplikace GDPR v praxi základní školy

3.10.2018 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Uherské Hradiště Přihláška
8918

Inkluze - společné vzdělávání v MŠ

5.10.2018 PaedDr. Iva Tomášková, lektorka MŠMT pro společné vzdělávání Uherské Hradiště Šablony MŠ - 8h Přihláška
8618

Možnosti ovlivňování komunikačních schopností u dětí předškolního věku - POMŮCKY

9.10.2018 Mgr. Helena Kolbábková Uherské Hradiště Přihláška
8718

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy

10.10.2018 PaedDr. Hana Mühlhauserová Zlín Přihláška
9018

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností

15.10.2018 Mgr. Lenka Bínová Uherské Hradiště Přihláška
9118

Personalistika pro školy a školská zařízení

16.10.2018 PhDr. Mgr. Jiří Valenta Uherské Hradiště Přihláška
9218

Osobnostně sociální rozvoj prostřednictvím dramatické výchovy (24 h)

17.10.2018 - 14.11.2018 Mgr. a MgA. Hana Nemravová
Mgr. Olga Strašáková
Uherské Hradiště Šablony ZŠ,SŠ - 24 h Přihláška
9318

Hry s psychologickým obsahem

18.10.2018 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Uherské Hradiště Přihláška
9418

Diagnostika třídních kolektivů (Práce s dotazníky B-3, B-4)

19.10.2018 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín Přihláška
9518

Učitel a rodič (spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace)

22.10.2018 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Zlín Přihláška
7218

Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku

23.10.2018 Mgr. Jiřina Bednářová Plzeň Obsazeno
9618

Rozumět dějinám (Marie Terezie - žena na trůně a doba národního obrození)

23.10.2018 Mgr. Ivan Bauer Zlín Přihláška
9918

Alternativní metody v literární výchově na ZŠ

25.10.2018 Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Uherské Hradiště Přihláška
9718

Výtvarné inspirace - Kurz základů grafiky

26.10.2018 - 23.11.2018 Radmila Doskočilová Uherské Hradiště Přihláška

Listopad 2018

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
10318

Učíme efektivně, učíme CLILem (1. stupeň ZŠ)

5.11.2018 - 28.11.2018 Mgr. Sylvie Doláková Zlín Šablony ZŠ - Cizí jazyk, 16h Přihláška
10518

Aplikace GDPR v praxi základní školy

7.11.2018 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Kyjov Přihláška
10618

Kmenové vůdcovství - Tribal Leadership (Jak lépe vést učitelský tým)

8.11.2018 Mgr. Miloslav Hubatka Zlín Přihláška
10718

Základy matematické gramotnosti a její rozvoj u žáků 1. stupně ZŠ

9.11.2018 - 16.11.2018 PaedDr. Iva Tomášková, lektorka MŠMT pro společné vzdělávání Zlín Šablony ZŠ - MG, 16h Přihláška
11018

Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku

12.11.2018 - 1.12.2018 Mgr. Lenka Bínová Zlín Šablony MŠ - 16h Přihláška
10918

Agresivní žák ve třídě

14.11.2018 PhDr. David Čáp, Ph.D. Zlín Přihláška
11518

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

19.11.2018 PhDr. Lidmila Pekařová Zlín Přihláška
11618

Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež (Čtenářské hrátky pro rozvoj četby)

20.11.2018 Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Kroměříž Přihláška
11318

Umění relaxace a zvládání stresů

22.11.2018 Mgr. Zdeněk Vilímek Uherské Hradiště Přihláška
11818

Třídní klima

23.11.2018 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Uherské Hradiště Přihláška
11418

Od handicapovaného k nadanému - možnosti práce s dětmi se SVP v mateřské škole

26.11.2018 - 27.11.2018 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Uherské Hradiště Šablony MŠ - Inkluze,16h Přihláška
11718

Aplikace GDPR v praxi mateřské školy

28.11.2018 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Zlín Přihláška
11918

Sociokulturní odlišnosti žáka v podmínkách školy s důrazem na rodinné prostředí

30.11.2018 Mgr. Monika Fojtáchová Zlín Přihláška

Prosinec 2018

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
12018

Školní zralost a zápis do školy

3.12.2018 Mgr. Jiřina Bednářová Uherské Hradiště Přihláška
12118

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení

4.12.2018 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště Přihláška
12218

Jóga pro děti

4.12.2018 - 11.12.2018 PaedDr. Taťána Váverková Uherské Hradiště Přihláška
12318

Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově napomáhající ČG na 1. a 2. st. ZŠ

10.12.2018 Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Zlín Šablony ZŠ - ČG, 8h Přihláška
12418

Intervence ve školní třídě

13.12.2018 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín Přihláška